subnav3Differentiatie

Als gevolg van allerlei ontwikkelingen in de huidige maatschappij staat het individu steeds meer centraal. Dit gegeven heeft voor het onderwijs grote gevolgen. In de eerst plaats stelt het hoge eisen aan de professionaliteit van leerkrachten.

Daarnaast moet er ruimte zijn voor een meer individueel leer- en vormingstraject. Dit geldt vooral voor het Primair Onderwijs. Van alle onderwijsvormen zijn de verschillen tussen leerlingen daar immers het grootst.

Bij het ontwikkelen van de thema’s kiest MEARSLACH daarom voor vergaande differentiatie. In dit verband heeft een ‘Mearslach’ dan ook betrekking op zowel de leerinhoud als de manier van (ver)werken.
foto differinsjaasje

Voor meer: zie Meertaligheid >