subnav3Vernieuwing van het curriculum

Tot nu toe zijn het de grote landelijke uitgeverijen die in hun lesmethoden invulling geven aan de door Stichting Leerplan Ontwikkeling globaal geformuleerde kern- en einddoelen. Deze dateren nog van 2006. Sinds kort is er een veranderingsproces op gang gekomen. Het 'Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2014-2020' spreekt op dit punt heldere taal: ‘We moeten komen tot vraagsturing in een markt die tot dusver aanbod-gestuurd is door de aanbieders van leermiddelen’.

Mede op basis van dit advies verlegt Stichting Mearslach de focus : de ontwikkelingskansen van elk kind als individu staan op de eerste plaats. Kinderen moeten zich niet aanpassen aan het onderwijs. Het onderwijs moet zich aanpassen aan de kinderen. Dit betekent dat de leerstof niet centraal staat maar dient als hulpmiddel.

foto fernijingDe thema’s zijn zo vormgegeven dat leerlingen optimaal ruimte krijgen om op eigen niveau zelfstandig te werken en te onderzoeken, alleen of in groepjes. ICT is ingebed in het curriculum.

Voor meer: zie Differentiatie >