subnav3Meertaligheid

In verband met de meertalige situatie in Fryslân gaat het met name om het - zowel mondeling als schriftelijk - integraal gebruik van Nederlands, Fries en Engels. Maar ook streektalen ( zoals het Bildts en Stellingwerfs)kunnen gebruikt worden. De opdrachten komen niet in de plaats van de taallessen Nederlands, Fries en Engels. Ze zijn er een toepassing van. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het gebruik van meer talen in de onderwijsleersituatie verrijkend werkt.

In ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ vraagt de PO-Raad speciale aandacht voor kinderen met niet-autochtone achtergrond. https://issuu.com/poraad/docs/ruimte_voor_nieuwe_talenten
De thema’s van Stichting MEARSLACH bieden ook deze leerlingen ruimschoots gelegenheid om hun moedertaal te gebruiken.
foto Meartaligens

Voor meer: zie Integratie van het aanbod van musea, cultuur- en natuurorganisaties >