subnav3Integratie van het aanbod van musea, cultuur- en
     natuurorganisaties

In het rapport van de Nationale Onderwijs Raad staat onder andere: ‘Het curriculum moet meer worden ontwikkeld vanuit de lokale situatie’.
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2014/een-eigentijds-curriculum/volledig/item7128

Als uitgangspunt kiest MEARSLACH de uitspraak van Pieter Jelles Troelstra: 'It libben leit yn rûnten om ús hinne’. De basis is wat er in de eerste ‘rûnte’ is te vinden en te zien: het eigen heem, landschap, kunst en cultuur en alles wat daarover is opgeslagen in musea en via internet is te raadplegen.
foto yntegraasje

Voor meer: zie Integratie van muziek, dans en theater in de lesprogramma’s >