subnav3Doel

Het doel van dit thema is kinderen laten beleven dat ze in een bepaald landschap wonen met hun eigen karakteristieken en bijzonderheden. Ook wordt duidelijk dat er een verscheidenheid in landschappen is in Fryslân, in Nederland, maar ook in de wereld.

De basisopdrachten worden klassikaal behandeld. Ze vormen zo een gemeenschappelijke basis voor het werken aan de keuzeopdrachten.

De leerlingen kunnen hierbij kiezen uit verdiepende, verbredende, ‘gewone’, pittige, kreative opdrachten. Er zijn opdrachten in het Nederlands, Fries en Engels. Er zijn opdrachten waarvoor de leerlingen erop uit moeten om zo hun eigen omgeving beter leren bekijken. Alle leerlingen- met hun verschillende kwaliteiten- komen aan hun trekken.

Deze flexibele aanpak van het programma biedt aan leerkrachten veel mogelijkheden tot observatie, tot het stimuleren en individueel begeleiden van leerlingen.